Consilierii judeţeni din Ialomiţa vor hotărî, luna aceasta, pentru 20 de proiecte

Distribuie articolul:

C O M U N I C A T

 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în  ședință ordinară în data de 27.09.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.08.2023.         Discutarea și adoptarea următoarelor:
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare ;
 6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2023 – 2024;
 7. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2023 – 2024;
 8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”, cu modificările ulterioare;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Ialomița la implementarea Programului Județean de investiții intitulat „Program privind creșterea calității apei în județul Ialomița”;
 10. proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție de lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare la obiectivul de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalaţie termică Casa Ialomiţeană”;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalaţie termică Casa Tradițională Românească”;
 17. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.94/21.04.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
 18. proiect de hotărâre privind constituirea şi recunoaşterea drepturilor de superficie, uz şi servitute asupra unui teren proprietate privată a Judeţului Ialomiţa în favoarea Unității administrativ – teritoriale Comuna Giurgeni, județul Ialomița;
 19. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unei părți din bunul imobil ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situat în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr.4, proprietatea publică a Județului Ialomița;
 20. proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului concurs de tradiție culinară ialomițeană ”La Casa Tudorii” – ediția a XI-a, 13-15 octombrie 2023.

III. Diverse

Ședința este publică.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *