CL Feteşti se convoacă în data de 28 februarie

Distribuie articolul:

 1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 12.02.2024.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești pe anul 2024 și modificarea Listelor de investiții anexe la bugetul local pe anul 2024 – inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului înregistrat la 31.12.2023 la activităţile autofinanţate ale Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești pentru finanţarea secţiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent 2024 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare pe anul 2024 medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcții ale Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 6. Proiect de hotărâre privind înființarea activității integral finanțată din venituri proprii sursa E la Liceul Teoretic Carol I Fetești -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 7. Proiect de hotărâre privind înființarea activității integral finanțată din venituri proprii sursa E la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 8. Proiect de hotărâre privind înființarea activității integral finanțată din venituri proprii sursa E la Liceul Tehnologic Anghel Saligny Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 9. Proiect de hotărâre privind înființarea activității integral finanțată din venituri proprii sursa E la Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 10. Proiect de hotărâre privind înființarea activității integral finanțată din venituri proprii sursa E la Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada” Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 11. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a bunului ”Construcție hidrotehnică – Doc plutitor pentru reparatul navelor fluviale (bazin de retub)” în suprafață de 1.555,20 mp situat în municipiului Fetești, Zona Port, Malul stâng al Brațului Borcea, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare port turistic în Municipiul Fetești”-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești, conform Legii nr. 350/2005, pentru activităţile nonprofit de interes general aferent anului 2024-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru alipirea terenurilor situate în municipiul Fetești, strada Zorelelor, nr. 3, NC 27432, în suprafață de 600 mp și NC 34982, în suprafață de 263 mp, proprietate privată a Municipiului Fetești, într-un singur imobil cu suprafața de 863 mp-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru dezlipirea terenului în suprafață totală de 441 mp, strada Ionel Perlea, nr.16, județul Ialomița, identificat cu numărul cadastral 33091, care aparține domeniului privat al municipiului Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru dezlipirea terenului în suprafață totală de 685 mp, strada Nicolae Iorga, nr.54, județul Ialomița, identificat cu numărul cadastral 33805, care aparține domeniului privat al municipiului Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 31,00 mp. situat în Feteşti, Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Aleea Betonată către SC AUR SAM SRL Fetești-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 17. Proiect de hotărâre revocarea H.C.L.nr.6/31.01.2024 privind aprobarea Planului lucrărilor şi acţiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016, pentru anul 2024-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
 18. Diverse

Primarul Municipiului Fetești, Laurențiu Georgică ȘONCHERECHE


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *