CJI scoate terenuri la licitaţie

Distribuie articolul:

1. Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

2. Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în intravilanul și  extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” , având următoarele elemente de identificare : 

  • teren cu  categoria de folosință  curți-construcții,  identificat cu numărul cadastral și numărul de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de  18.691 mp, situat în extravilan ; 
  • teren cu categoria de folosință arabil, curți-construcții și neproductiv, identificat cu numărul cadastral și carte funciară,  251 –  CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp situat în extravilan ;
  • teren cu categoria de folosință curți construcții, identificat cu numărul cadastral și număr de carte funciară  250 – 20212 cu suprafața de 154.925 m, situat în intravilan , str. Unității, nr. 41 ;

Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 258 din 27.10.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, situat la parte, camera 16, în sediul  Județului Ialomița ;

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire : Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 02. 2024, ora 14.00

4. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

4.1 Data limită de depunere a ofertelor :­­ 02.2024, ora 16.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

4.3 Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor : 15.02. 2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.01.2024.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *