Cinematograful IALOMIŢA e pe cale să ajungă restaurant, primarul a dispus un control

Distribuie articolul:

* Primarul Mocioniu pare a nu şti cum a fost posibil ca, după ce ani de-a rândul a fost Brutărie, acolo să fi demarat deja lucrăruile pentru un Ballrom!     

 Foarte scurt istoric

Potrivit legilor demult apuse, RADEF (Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „România Film” a intrat cu mulţi ani în urmă în posesia multor cinematografe din patrimoniul localităţilor. Printre acestea s-au numărat Cinematograful „Ialomiţa”, Grădina de Vară şi Cinematograful „Galax” din Slobozia. Potrivit legii 303 din anul 2008 s-a hotărât revenirea acestor centre culturale, din patrimoniul RADEF, în patrimoniul administraţiilor locale. Toate bune şi frumoase, doar că iniţial s-a predat către Primăria Slobozia numai Cinematograful „Galax”, actuala Casă de Cultură a municipiului reşedinţă de judeţ. RADEF a dispus şi încheierea unui contract de vânzare, cu puţin timp înainte de termenul de predare a locaţiilor, cu societatea comercială EDA IMPEX care s-a angajat să desfăşoare activităţi culturale în aceste spaţii, dar ulterior spaţiile au fost transformate în unele pentru producerea şi comercializarea produselor de panificaţie. Ulterior, pe parcursul anului 2009, au fost făcute trei cereri (frauduloase, spun autorităţile!) de intabulare a cinematografului „Ialomiţa” de către „România Film” la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ele Cinematograful Ialomita2fiind respinse ca fiind neîntemeiate, deoarece RADEF nu mai avea drepturi asupra acestor spaţii, potrivit legii în vigoare.

Anul trecut…

Abia în luna mai a anului trecut Primăria Slobozia a intrat în posesia obiectivului „Grădina de Vară” printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată care obliga Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „România Film” să semneze actele de predare-primire a obiectivului. Totodată în data de 25 septembrie 2018 Judecătoria Slobozia constată că DIICOT Buzău care dispusese măsura sechestrului asigurator pe obiectivul „Cinematograful Ialomiţa” nu are Cinematograful Ialomita1calitate procesuală şi dispune ridicarea sechestrului asupra imobilului cu pricina.

În plus Judecătoria Slobozia mai constată prin sentinţa dată şi nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect Cinematograful Ialomiţa, contract încheiat între Statul Român prin RADEF România Film şi S.C. EDA IMPEX S.R.L. „Obligă pârata SC EDA IMPEX SRL să îi lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie bunul imobil reprezentat de Cinematograful Ialomiţa situat în mun. Slobozia, str. Matei Basarab nr. 132, judeţul Ialomiţa, înscris în cartea funciară 34684 a mun. Slobozia, compus din teren cu o suprafaţă de 820 mp din acte, măsurată 836 mp având număr cadastral 34684, şi construcţia cinematograf cu o suprafaţă construită la sol de 701 CINEMA 2019 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 856,68 mp, regim de înălţime P+1, având număr cadastral 34684-C1.”

Anul acesta ce stă să se încheie…

Deşi nu vrem să pritocim şi azi pe subiectul proiectelor puse la cale de actualul primar, domnul Adrian Mocioniu, proiecte care vizează modernizarea zonei din faţa clădirii denumită „Casa Armatei”, modernizare despre care ziarul Ştirea a publicat articol, de sine stătător, articol pe care-l puteţi (re)citi în mediul online tastând https://www.ziarulstirea.ro/primaria-slobozia-vrea-2-milioane-de-euro-pentru-zona-gradina-de-vara/, n-avem încotro şi facem „variaţiuni pe aceeaşi temă”. Şi-asta, deoarece pe panoplia prefacerilor urbanistico-edilitar-gospodăreşti a apărut „schimbarea la faţă” a clădirii care, cândva, a fost CINEMATOGRAF. Când am văzut ce „raşchetată” şi-apoi „pomădată” este această venerabilă clădire, mi-am zis că ar fi cu-atât mai edificator, cu cât şi răspunsul edilului-şef ar fi consemnat în proces. În procesul de intenţie pe care suntem siguri că autorităţile publice locale i-l vor face celui care a trecut deja la treabă, chit că un proces se află pe rolul instanţelor judecătoreşti, iar patronul firmei este parte a acestuia, başca dosarul în care rechizitoroul DIICOT pare să aibă o „greutate” de care judecătorii n-au cum să nu ţină cont. Cum spuneam, l-am întrebat pe domnul Mocioniu şi, după ce s-a documentat, domnia-sa ne-a răspuns că a dispus deja un control, pe care-l vor efectua specialiştii de la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei. Vrând să se asigure că avem toate datele problemei, primarul Mocioniu ne-a remis, în xerocopie, un Referat întocmit de Serviciul juridic, din care am reţinut spre deplina dumneavoastră informare că pe rolul Judecătoriei Slobozia s-a aflat dosarul nr. 5803/312/2016 din a cărui aşa-numită Încheiere de şedinţă spicuim: „(…) Obligă pârâta SC EDA IMPEX SRL să îi lase UAT Slobozia în deplină proprietate şi liniştită posesie nunul imobil reprezentat de Cinematograful Ialomiţa (…) Obligă pârâta SC EDA IMPEX SRL la plata către UAT Slobozia a cheltuielilor de judecată de 9.051 lei reprezentând taxa de timbru (…) Respinge apelul declarat de apelanta-pârâtă EDA IMPEX SRL împotriva sentinţei civile nr.1494/25.09.2018 (…) admite ca fondat apelul declarat de apelanta-pârâtă REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUŢIEI ŞI EXPLOATĂRII FILMELOR „ROMÂNIAFILM” – în insolvenţă, împotriva Sentinţei civile nr. 1294/25.09.2018, pronunţată de Adrian Mocioniujudecătoria Slobozia în dosarul nr.5803/312/2016 pe care o anulează şi trimite cauza spre rejudecare primei instanţe”  Totodată, primarul Adrian Mocioniu ne-a declarat că „La acest moment nu a fost comunicată Hotărârea Tribunalului Ialomiţa, nr. 900din 02.10.2019, drept pentru acre nu cunoaştem motivele admiterii apelului RADEF – România Film.” 

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *