Ce mai discută, ce mai aprobă consilierii judeţeni

Distribuie articolul:


 

COMUNICAT

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 15.07.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 11.06.2021.

Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2021;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;
 4. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 74 din 27.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2021;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022, și încheierea contractelor de finanțare;
 7. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021;
 8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa ;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 11. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 12. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
 13. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.
 15. proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Ialomiţa la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024”;
 17. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului Ialomița;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
 19. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”;
 21. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. – și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”.

III. Diverse

Ședința este publică.

Preşedinte  MARIAN PAVEL

 


Distribuie articolul:

One thought on “Ce mai discută, ce mai aprobă consilierii judeţeni

 1. Discuta pe dracu! De cind au venit nu fac decit sa se imbogateasca. AU scos la licitatie un teren a cistigat Tinta. Au dat drumurile la niste firme si pe urma le-a impus sa subcontracteze lucrarile catre firme de casa din anturajul lor. Acum uitati-va cit vor sa plateasca pentru un 1 ha de teren (proiectul 18) : nici mai mult nici mai putin de 50.000 Euro. Parca ar cumpara un teren in mijlocul Sloboziei. Nu mai zic de faptul ca, proprietarul terenului trebuia sa indeplineasca niste conditii de te convingi ca se stie de pe acum cine va vinde.
  Astia de la PSD nu au invatat nimic din episodul Ciuperca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *