Canalul Siret – Bărăgan, o veşnică problemă!

Distribuie articolul:

* Senatorii au adoptat un proiect de lege prin care este înfiinţată Regia Autonomă „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”.
Potrivit raportului de admitere întocmit de Comisiile pentru agricultură şi administraţie publică din Senat, respectiva Regie Autonomă va fi constituită ca o persoană juridică de drept public, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin transferul din patrimoniul Administraţiei Naţionale „Apele Române” a tuturor bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Canalul Siret-Bărăgan”, bunuri imobile proprietatea publică a statului. Regia Autonomă „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” va desfăşura activităţi de interes public naţional. În expunerea de motive, Guvernul explică faptul că România dispune de o suprafaţă arabilă de peste 10 mil. hectare, una dintre cele mai fertile zone fiind cuprinsă între râurile Siret şi Ialomiţa.„Deşi terenurile agricole au o fertilitate deosebită, producţiile agricole care se obţin în prezent sunt mici. Soluţia problemei constă în irigarea acestor suprafeţe. În acest scop, statul român a dispus realizarea, în 1984, a proiectului Canal Magistral Siret-Bărăgan, iar în 1987 a început execuţia unui prim tronson de canal de 50 km lungime, până la limita de sud a judeţului Vrancea. (…) După 1990, finanţarea lucrărilor de execuţie a continuat, dar cu alocaţii anuale infime, obiectivul fiind în derulare şi în prezent”, precizează iniţiatorul potrivit sursei amintite.
Potrivit proiectului de lege, conducerea Regiei autonome va fi asigurată de către un consiliu de administraţie, compus din şapte membri, dintre care unul este desemnat preşedinte al CA, numirea şi revocarea membrilor făcându-se prin ordin al ministrului pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine. Proiectul a fost aprobat cu 72 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 11 abţineri.
Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.