Campania de vară e în toi, miriştile se pot aprinde, Pompierii avertizează…!

Distribuie articolul:

 *  În perioada campaniei agricole de vară şi în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri cât şi depozitele de cereale şi furaje.

Având în vedere consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupramediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi, astfel :

*** Lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu ;

Pe timpul trecerii prin lanuri şi prin apropiere, fumatul este interzis ; Pe perioada coacerii cerealelor, vânătoare în lanuri şi în apropiere nu este permisă ; În perioada de strângere a recoltei, aprinderea focurilor şi arderea miriştilor şi buruienilor sunt interzise la o distanţă mai mică de 200 m de la lan ;

Maşinile, tractoarele, combinele de recoltat si celelalte masini agricole, precum si autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de catre persoane autorizate, înlaturându-se toate defectiunile care ar putea cauza incendii; Autovehiculele care se utilizeaza în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deţinători, conform normelor specifice şi instrucţiunilor producătorului;

Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzândă;

rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etansă, fără pierderi de carburanţi;

instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fişele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de functionare;

ţevile de eşapament de la tractoare, combine, autocamioane de transport etc. să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi stingere a scânteilor

se va curaţa de funingine (calamină) toba de eşapament; şoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de prevenire şi de combatere, mânuirea stingatoarelor de incendiu etc.;

toate tractoarele, combinele şi autovehiculele folosite vor fi dotate cu stingătoare cu praf şi CO2 în stare de funcţionare ;

Indiferent unde este amplasat, motorul combinei trebuie protejat pentru a nu cădea paie pe el şi va fi menţinut în permanenţă curat ;

Curele de transmisie de la maşinile agricole se vor controla periodic, înlocuindu-se cele uzate sau cele care şi-au modificat rezistenţa, ca urmare a folosirii îndelungate ; Scurgerea motorinei pe curelele de transmisie trebuie evitată cu desăvârşire ;

Combina se va leaga la pământ cu un lanţ, care se târăşte, pentru scurgerea electricităţii statice ; Repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţit de iarbă, la o distanţă de cel putin 30 m de culturile cerealiere, stoguri, clai de paie etc.

Staţionarea combinelor pe timpul recoltării, fără supraveghere este interzisă ;

Fumatul în combină este interzis ! pentru fumat se amenajează loc special ;

În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice fumatul, iluminatul cu flacara deschisa sau folosirea sub orice forma a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miristi;

Locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale paioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă de peste 40 m;

în aceste locuri se vor instala tabliţe cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT” ;

Efectuarea secerişului şi recoltarea cu combina în lan

Ca să nu aibă loc evenimente nedorite, cultivatorii/fermierii   vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri, masivele păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc prin crearea unor fâşii paralele arate, lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri şi masive păduroase de 20 m, iar faţă de calea ferată de 30 m ;

Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel putin 100 m faţă de lanuri, de fânete, de depozite de furaje, de păduri şi la cel putin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată ;

Punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor si la cel putin 10 m faţă de depozitul de carburanti si lubrifianti, aprovizionarea maşinilor la punctele de alimentare facându-se astfel încât tevile de esapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte ; Alimentarea maşinilor agricole cu combustibil trebuie să se facă cu motorul oprit şi în afara perimetrului lanului ; În timpul alimentării sau la verificarea nivelului combustibilului, fumatul, focul deschis si folosirea felinarelor sunt interzise ; Alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă; în cazuri exceptionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzatoare.

Un incendiu produs la maşini agricole, lanuri sau depozite de cereale şi furaje, se va anunţa cât mai repede la numărul de apel unic 112!

 

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *