AJFP Ialomiţa: 3 zile rămase pentru regimurile speciale de TVA

Distribuie articolul:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa informează contribuabilii, persoane impozabile care sunt înregistrate în România pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, că trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare perioadă de declarare, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate operațiuni – formularul 398 ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”.

Referitor la regimurile speciale prevăzute la art.315 din Codul fiscal (regimul UE) și art.314 din Codul fiscal (regimul non-UE), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoanele impozabile care utilizează aceste regimuri speciale trebuie să depună, prin mijloace electronice, declaraţia specială de TVA până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează aceste regimuri speciale.

Referitor la regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe, prevăzut la art.3152 din Codul fiscal, în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoanele impozabile care utilizează acest regim special sau intermediarii acestora trebuie să depună prin mijloace electronice declaraţia specială de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare (art.3152 alin.(18) din Codul fiscal). Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Menționăm că  Formularul 398, ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”, pentru luna martie 2022, respectiv pentru trimestrul I al anului 2022, se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie, respectiv până sâmbătă 30 aprilie 2022.

Precizăm că, pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, organul fiscal competent este Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Bază legală: Art.314 alin. (7),art.315 alin. (6) art.3152 alin.(18) din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

          ŞEF ADMINISTRAŢIE

          Gheorghe DOROBĂȚ


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.