A început campania “VINO IN LUMEA MICULUI DEJUN DIAMI”

Distribuie articolul:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“VINO IN LUMEA MICULUI DEJUN DIAMI”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania promotionala “VINO IN LUMEA MICULUI DEJUN DIAMI” („Campania”) este organizata si desfasurata de S.C TELETEXT SRL . cu sediul social soseaua LACTILROM NR 10 SLOBOZIA, IALOMITA inmatriculata la Registrul Comertului sub J21/1075/1994 avand CUI RO 6801008, reprezentata prin Mitru Crisan in calitate de General Manager (denumita in continuare „Organizator”).
 • Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit incontinuare „Regulament Oficial”) astfel cum sunt mentionate mai sus.
 • Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea in presa , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane prin transmiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1 de mai sus.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand caastfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei
 • Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator .

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul judetelor IALOMITA si CALARASI.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania va fi lansata la data de 06 decembrie 2023, ora 00:00 si va dura pana la data de 06 ianuarie 2024, ora 23:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
 • Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante isi pierd calitatea de Produse participantela Campanie, Organizatorul neasumandu-si nicio responsabilitate cu privire la orice situatie ce ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, nu inainte de a face publice aceste modificari prin intermediul canalelor oficiale de comunicare .

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt produsele DIAMI selectate, comercializate in ambalaj individual, in functie de sortimentatia si in limita stocurilor disponibile in magazinele de unde se faceachizitia, din lista de mai jos:

 1. DIAMI Iaurt Capsuni 125 gr
 2. DIAMI Iaurt Visine 125 gr
 3. DIAMI Iaurt Caise 125 gr
 4. DIAMI Crema de Branza 140gr
 5. DIAMI Lapte Integral 3.5% 1l

 

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 • La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sun trezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „participanti”).
 • Prin participarea la Campanie, Organizatorul nu va percepe participantilor niciun fel de cheltuieli suplimentare.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator, precum si cei implicati in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand in copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor
 • Orice incercare de fraudare a Campaniei si/sau a mecanismului de inscriere se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta participantul cu privire la aceasta

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 • In cadrul Campaniei se vor acorda in total 200 de premii constand intr-o PAHAR TERMO 200-250 ml’’, in valoare unitara estimata de 25- 27 RON (inclusiv TVA).
 • Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 5400 RON(inclusiv TVA).
 • Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Mecanismul deacordare al premiilor se regaseste in Sectiunea 7 din prezentul Regulament.
 • In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu alte beneficii si/sauproduse ori
 • Premiile vor fi puse in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

6.6 Prezenta campanie va incepe la data de 06.12.2023 si va inceta la 06.01.2024 sau la momentul epuizarii premiilor , indiferent care dintre aceste 2 evenimente are loc primul.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a castiga premiul participantul trebuie sa se prezinte in magazinele denumite ‘’CENTRE DE PREMIERE’’ desemnate de organizator cu ambalajele de la produsele participante in numar de :

 1. DIAMI Iaurt Capsuni 125 gr 7 bucati

+

 1. DIAMI Iaurt Visine 125 gr          7 bucati

+

 1. DIAMI Iaurt Caise 125 gr 7 bucati

+

 1. DIAMI Crema de Branza 140gr 5 bucati

+

 1. DIAMI Lapte Integral 5% 1l 5 bucati

Centrele de Premiere se gasesc la urmatoarele adrese:

SLOBOZIA;

COMIND SUPERMARKET IALOMITA  – B-dul Matei Basarab nr.53 30 PREMII

COMIND SUPERMARKET HALA – Str. Ialomitei nr.3             30 PREMII

TSUNAMI SRL MB 6 – B-dul Matei Basarab bloc MB6              20 PREMII

CAZANESTI;

RAVAL FOREVER SRL   -Sos Bucuresti nr.73                                        20 PREMII;

ZINA GARA  SRL                                -PIATETA GARA Lot 2               20 PREMII

PENTO  SRL                                         -Str. Toamnei nr.7                                     20 PREMII

CALARASI;

ADA SRL                                               -Str. Zavoiului nr.3b                       20 PREMII

ADA SRL                                               -Str. Parcului K3                             20 PREMII

AN TOP SRL                                          -Str. Bucuresti nr.167                      20 PREMII

 1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr.603 din 31.08.2007.
 2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18)

 

SECTIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 • Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unuieveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a
 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
 • Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie,
 • Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament la numarul de telefon 0243-230313 sau la adresa Lactirom nr .10, Slobozia, Ialomita .
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu vafi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Slobozia.
 • Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor părţilor.
 • Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea prezentei Campanii.

ORGANIZATOR S.C TELETEXT S.R.L.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *