Uite-aşa, Consiliul Judeţean Ialomiţa se pregăteşte să „se spele pe mâini”…

Distribuie articolul:

COMUNICAT DE PRESĂ

„ Marţi, 27.05.2014, a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia având pe ordinea de zi următoarele teme:

1. Prezentarea situaţiei financiare a spitalului;

2. Prezentarea proceselor verbale de control ( Curtea de Conturi, I.T.M.);

3. Prezentarea modului de soluţionare a problemelor discutate în şedinţa

C.A. din data de 31.03.2014 ( situaţia posturilor, situaţia chiriilor);

4. Organizarea concursului privind ocuparea funcţiei de manager.

Consiliul Judeţean Ialomiţa a fost reprezentat la această reuniune de preşedintele Vasile Silvian Ciupercă, vicepreşedintele Ioan Martin şi secretarul Judeţului Adrian Ionescu. În cadrul primei teme abordate conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a prezentat situaţia financiară precară a unităţii medicale, datorată neîncheierii unui contract de furnizare de servicii medicale între spital şi Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate Ialomiţa pentru anul 2014. Finanţarea de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ialomiţa a venit în baza încheierii până în prezent a 5 (cinci ) acte adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale pentru anul 2013. Această finanţare precară din partea C.A.S. Ialomiţa este lipsită de predictibilitate şi creează dificultăţi în întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice etc. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi au fost prezentate concluziile controalelor efectuate la Spitalul Judeţean de către Curtea de Conturi şi I.T.M. Ialomiţa. Astfel, Curtea de Conturi a constatat un număr de 13 abateri de la legislaţia în vigoare, dintre care 3 sunt contestate de către conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, restul fiind asumate de către Comitetul Director al unităţii medicale. Toate aceste abateri sunt consemnate în Decizia Camerei de Conturi Ialomiţa nr.27/2014 ce se află postată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Consiliul de Administraţie al Spitalului şi conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa au dispus luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea strictă a legalităţii, mărirea transparenţei decizionale şi recuperarea prejudiciilor create în perioada anterioară. Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Comitetul Director al Spitalului încearcă identificarea unor soluţii legale de obţinere a unor sponsorizări sau donaţii pentru plata chiriilor medicilor specialişti care îşi desfăşoară activitatea în spital şi au domiciliul în alte localităţi, în condiţiile în care nu se poate efectua plata acestor cheltuieli din bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, aşa cum a statuat şi Camera de Conturi Ialomiţa. Consiliul de Administraţie al Spitalului va elabora în perioada următoare regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi aprobat prin act administrativ al autorităţii administraţiei publice judeţene, iar concursul va avea loc la finalul lunii iulie 2014.

P.S Ce ştim noi, jurnaliştii neaserviţi stimabililor „potentaţi” aflaţi în conducerea de… partid şi de stat, vă vom spune într-un articol de sine stătător, desigur!


Distribuie articolul:

One thought on “Uite-aşa, Consiliul Judeţean Ialomiţa se pregăteşte să „se spele pe mâini”…

  1. propun retribuirea domnului Zamfir cu salariile tuturor persoanelor din conducerea SJU care, in perioada 2011-2013, nu au fost in stare sa previna dezastrul ce i se atribuie DOAR lui!!! Cine este pentru? Consiliu de administratie? Comitet director? Manager? Unanimitate!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *