Şi Moraru e cu ochii pe „zona crepusculară” cea plină de terenuri (ne)productive

Distribuie articolul:

* Când am citit că se aprobă ”Studiul de oportunitate” privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 2.134,59 ha teren cu destinaţie agricolă –categoria de folosinţă neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul  comunelor Giurgeni (255,50 ha) și Gura Ialomiţei (1.879,09 ha), mi-am amintit de alte Studii, chiar şi un PUZ, documentaţii  întocmite (contra cost, desigur!) pentru ca „oamenii de bine” din CJI să poată decide în cunoştinţă de cauzăCJI aug 2017 ce e mai bine de făcut cu acele terenuri…   

De ani de zile tot spunem că, păstrând proporţiile, şi primarii comunelor fac acelaşi gen de administraţie ca şi omologii lor de la nivel de oraşe, municipii, judeţ. De ani de zile tot atragem atenţia că patrimoniul aparţinând celor 66 de UAT de pe raza judeţului Ialomiţa este unul care ar da „fiori reci pe şira spinării” multora dintre cei ce se dovedesc a fi „gospodarii satului” numai în sloganuri, realitatea contrazicându-i ori de câte ori vine vorba despre gestionarea bunurilor înscrise în documentele financiar-contabile ale Consiliilor Locale. De ani de zile tot spunem că nu numai primarii sunt blamabili pentru lipsa parcimoniei în ceea ce priveşte folosinţa bunurilor public-private aparţinând localităţilor, ci o mare parte din vină poate – şi trebuie! – pusă în seama consilierilor locali care au aprobat şi au emis CJI decHotărârile în baza cărora au putut fi închiriate/concesionate acareturile majorităţii localităţilor din judeţul Ialomiţa.

Pentru cei ce nu ştiu sau care între timp au uitat, readucem în prim-plan Hotărârea Guvernului nr.1063/25.09.2002 prin care au fost transmise din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), în proprietate publică judeţului Ialomiţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, terenuri agricole productive şi neproductive în suprafaţă de 8.697,62 ha. Acestea, au trecut ulterior în proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2003. Suprafaţa de 8.697,62 ha teren agricol productiv şi neproductiv este situată, după cum urmează:

4.201,53 ha, în teritoriul administrativ al comunei Giurgeni, provenind de la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni;

– 1.879,09 ha, în teritoriul administrativ al comunei Gura Ialomiţei;

– 2 617,00 ha, în teritoriul administrativ al comunei Vlădeni, provenind de la CJI conducerea 2014fosta S.C. Agroindustriala S.A. Vlădeni.

Terenuri „înnobilate din pix”

Comuna Giurgeni este localitatea aceea (păstorită de-un primar cu ascendenţă în PCR, un primar reales de mult prea multe ori pentru ca să nu „bată la ochi”) pentru care s-a consumat multă cerneală tipografică, atunci când jurnaliştii au scris despre terenurile alea pentru care s-au făcut tot felul de „permutări şi aranjamente”…Mare parte din terenurile aflate în cauză (şi penală!) a beneficiat, de-a lungul timpului, de unele amenajări (cum ar fi reţea de canale de aducţiune şi desecări) care le-au fac pretabile pentru cultivarea orezului, cultură ce s-a dezvoltat în zonă, datorită investitorilor care au beneficiat şi de consistente subvenţii acordate de APIA Ialomiţa. O parte din această întinsă suprafaţă de teren a făcut cu ochiul mai multor investitori specializaţi, chipurile, în realizarea parcurilor pentru producerea de energie electrică eoliană. Aşa se face că solicitarea S.C. GREEN HARVEST SRL Timişoara, nr. 139/07.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 3984/07.06.2011 a determinat un Acord în baza căruia s-a diminuat suprafaţa cu 42,61 ha, în vederea realizării unui parc eolian. Aşa a fost adoptată şi emisă Hotărârea CJI nr. 45/ 12.07.2011 prin care s-a supus aprobării consilierilor judeţeni (majoritatea PSD-işti) un STUDIU DE OPORTUNITATE privind concesionarea unor suprafeţe de teren agricol din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei, pentru construirea unui parc eolian. Pe-atunci, Consiliul Judeţean Ialomiţa era pe mâinile tandemului Silvian Ciupercă – Cezar Vâlcan, doi dintre protagoniştii dosarului penal care a avut drept urmare înlăturarea lor din funcţiile politico-administrative. Despre ce-au făcut, ani de zile, cei din conducerea de partid şi de stat, acolo, în această „zona crepusculară”, noi am tot scris. Am scris şi când o suprafață de 495 de hectare de teren a fost scoasă la licitație, conducerea CJI lăudându-se cu ideile de afaceri ce înmuguriseră în mintea, mai ales a domnului Ioan Martin, pe-atunci vicepreşedinte al CJI. Tot pe-atunci, pentru terenurile concesionate în această zonă s-a vehiculat GIURGENI primarsuma de 500 lei pe hectar şi an, această sumă părându-li-se multora a fi mai mult decât mulţumitoare pentru buget. Era prin 2009 – 2010…

Citește și articolul:   Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XVII-a. CENTENARUL

În 2018, la Giurgeni, primarul e filotim …

Spunem asta având în vedere faptul că multora li se pare că redevenţa este chiar o ruşine la adresa parcimoniei cu care primarii ar trebui să administreze toate bunurile publice ce le sunt predate în grijă odată ce au fost aleşi în funcţia politico-administrativă. Din motive ce ţin de agenda plăţilor efectuate de APIA pentru latifundiile deţinute-n proprietate şi/sau lucrate în arendă de către fermieri, ne-am interesat despre terenuri şi despre redevenţa pe care Primăria comunei Giurgeni o încasează. Răspunsul oferit (cu o întârziere vădit sfidătoare!) de către primarul Valere DINU îi va face pe mulţi oameni de afaceri – din domeniul agriculturii şi nu numai! – să se întrebe de ce încasează primarii atât de puţini bani, mai ales în condiţiile în care se ştie că subvenţiile încasate din Fondurile europene alocate României pentru agricultură sunt destul de consistente, dacă ţinem cont de întinderea comasată a acestora? „ Suprafaţa de teren pe care o deţine Primăria Giurgeni şi care aparţine domeniului privat al localităţii, este de 415,1150 ha., d.c. 79,8959 ha islaz comunal şi 335,2194 ha teren arabil.  Sunt concesionate 188,0082 ha teren arabil, restul terenului arabil şi islazul fiind în zone inundabile. Cele 188,0082 ha sunt concesionate cu o redevenţă de 535PAG 6 7 Giurgeni 2 lei/ha/an. Primăria Giurgeni nu a încasat şi nu încasează subvenţii de la APIA”

La CJI, preşedintele e …şi mai şi!

În şedinţa ordinară desfăşurată în luna martie, consilierii judeţeni au adoptat Hotărârea nr. 34 privind concesionarea unor terenuri cu destinaţie agricolă  „Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 200 lei/ha/an în vederea atribuirii contractului/contractelorde concesiune.” Cum vi se pare suma? Mică, nu-i aşa? Trebuie să ştiţi că, la fel ca şi predecesorilor săi, actualului preşedinte care este Victor Moraru, i se pare că această sumă de bani este „mană cerească”, dacă e să avem în vedere faptul că acele terenuri nu sunt prea atractive, deoarece ele sunt cam neproductive, cică! Pe ce se bazează conducerea de partid şi de stat, atât cea de la nivel comunal, cât mai ales cea de la nivel judeţean, atunci când etichetează, cataloghează astfel acele suprafeţe de teren, e greu de precizat! Iar precizări suplimentare nu există nici în Expunerea de motive care însoţeşte Hotărârea în abza căreia se petrec şi se vor petrece alte „permutări şi aranjamente” funciare.

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *