Să trăiești, să-ți faci (rost de) casă în … Fetești !

Distribuie articolul:

În ședința ordinară a Consiliului Local Fetești, din data de 28 noiembrie 2013, au fost dezbătute următoarele proiecte de hotărâri :

 1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;

 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Fetești în vederea instalarii, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajat a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și a terenului aferent situate în municipiul Fetești str. Elena Doamna nr. 6, judetul Ialomița, proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Feteşti, aprobat prin HCL nr.62/2011;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 120/2009, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului de apă și de canalizare și a Caietelor de Sarcini, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilitații terenurilor pe care vor fi amplasate obiectivele de invesțiii.

Astăzi vom vorbi despre cel de-al treilea proiect propus spre votare consilierilor, proiect inițiat de către primarul Gheorghe Catrinoiu, și anume vânzarea terenului și a casei situată pe acel teren, aflate în intravilanul municipiului Fetești, către un anume Covaci Florin. Conform referatului întocmit pentru acest demers, imobilul propus pentru vânzare se compune din construcţie însuprafaţa de 125 m2, pentru care s-a stabilit prin evaluare suma de 36.900 lei (8.250 euro), respectiv teren în suprafaţă de 156 m2, evaluat la suma de 5.600 lei (1.250 euro), prețuri care nu includ T.V.A. Prietenul cel mai bun al oamenilor deștepți din secolul XXI, Google.com, ne spune însă că o casă la roșu, cu o suprafață asemănătoare cu cea despre care vorbim, și chiar situată la periferia municipiului Fetești costă între 19.000 și 25.000 euro. Covaci Florin este, în acest moment, chiriaș în acest imobil, conform contractului nr.7.388/27.06.2013. În luna iunie a anului curent, acest domn, nu și-a putut permite achiziționarea imobilului, așa încât a încheiat un contract de închiriere, iar după numai 6 luni, a reușit să strângă suma de bani. Legea îi conferă prioritate, și deci, indirect, un preț mai mic la cumpărare, chiriașului care dorește să achiziționeze imobilul în care locuiește, așa încât este lesne de înțeles de ce la scurt timp după semnarea contractului de închiriere, acest domn s-a hotărât să cumpere terenul și casa cu pricina. Cetățenii din Fetești au însă o părere proprie în ceea ce privește motivul pentru care o casă situată în „buricul târgului” se vinde pe „doi lei”. Aceștia spun că cineva (dacă nu cumva chiar toți membrii Consiliului Local Fetești), și-a tras „partea leului” din această afacere, și că acesta este modul în care, la Fetești, se vând întotdeauna imobilele aflate în proprietatea statului.

Cristina Ghinea


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *