Primăria Urziceni „şi-a tras” SRL pentru activitatea de salubritate. Să te ţii cheltuieli!

Distribuie articolul:

Nu ştim dacă primarul Constantin Sava, zis şi „Turcu”, chiar ar mai avea obrăznicia de a cere PNL să-l susţină pentru încă un mandat. Nu ştim nici dacă PNL Ialomiţa chiar nu are în „rezerva de cadre” alt membru care să-l înlocuiască, cu succes, pe-acest eternizat în funcţia edilul-şef al municipiului. În schimb ştim că, de la un timp, lucrurile par cam împuţite – la propriu – în localitatea al cărei „gospodar” el zice că este!

Foarte scurt istoric

Suprafaţa totală a municipiului Urziceni este de 5.357 ha din care: Teren agricol – 4.511 ha; Pădure – 24 ha; Arabil – 4.211 ha ; Păşuni- 220 ha; Livezi – 10 ha; Ape şi bălţi – 160 ha. Intravilanul este în suprafaţă de 582 ha. Din totalul de 401 ha suprafaţa terenului intravilan curţi – construcţii au o suprafaţă de 152 ha. Municipiul Urziceni are o populaţie de 17.899 locuitori cu domiciliul stabil sau cu reşedinţă. Aceştia locuiesc în 176 de blocuri şi 2.025 de locuinţe (case) private, existând 6.198 de gospodării la nivelul municipiului Urziceni. Şi pentru că toate acestea trebuie salubriazate, în Urziceni, din anul 2010, salubrizarea a fost dată pe mâna S.C. Rosal Grup S.A. din Bucureşti. Valoarea contractului estimată de autoritățile locale a fost de 1,4 milioane de lei iar redevența datorată de operator a fost stabilită la 29.000 de lei/an. Despre (in)activitatea acestei firme, recunoaştem – făcându-ne mea culpa! – că ziarul Ştirea nu a publicat articole care să fi fost o avertizare pe adresa patronului, a primarului, a „Organelor” plătite pentru a veghea la sănătatea publică. Ştim, desigur, că graţie votului consilierilor locali, activitatea desfăşurată de Rosal s-a desfăşurat în baza aşa-numitului Regulament votat în şedinţa Consiliului Local în data de 18.12.2014. Mai ştim că ori de câte ori a fost necesar tarifele au fost stabilite tot cu voia şi aprobarea consilierilor locali. Anul acesta, în luna aprilie, prin adoptarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) a fost aprobat chiar şi un aşa-numit „Centralizator de tarife – FINAL”. Acum că operatorul de salubritate a fost ejectat din lista colaboratorilor Primăriei, nici nu mai are rost să discutăm dacă tarifele erau de tolerat, raportate la gradul de curăţenie sau, dimpotrivă, de mizerie, la care a tot fost supus oraşul! Nu ne îndoim că primarul Sava a obţinut şi aşezat „la dosarul cauzei” acel Aviz ce trebuie eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Ne îndoim, însă, că aceasta este cea mai corectă modalitate prin care Primăria să urmărească salubrizarea localităţii şi a proprietăţilor aparţinând pesoanelor fizice şi juridice! Şi spunem asta având Urziceni ROSALîn vedere neamestecul statului în mediul privat, într-atât încât firmele să nu poată concura cu Primăria!

Ce e acum, cum o să fie…

Aşadar, prin Hotărârea cu nr. 100 emisă în data de 5 septembrie a.c., prin votul consilierilor locali ai municipiului Urziceni, s-a înfiinţat Societatea Comercială  SALUBRITATE SRL Urziceni. Societatea proaspăt înfiinţată îl are administrator pe domnul Ionel ANCA. Fiind destul de scurt timpul de la înfiinţare şi până la momentul documentării acestui articol de presă, nu ştim cât de mulţi angajaţi va avea această firmă aparţinând Primăriei, nu ştim cât de bine dotată cu maşini, utilaje, scule şi echipamente este această societate, şi nici care este bugetul previzionat a fi alocat pentru ca această firmă să funcţioneze la paramentri care, la rândul lor, nu ştim dacă sunt cuprinzători ai standardelor impuse de Uniunea Europeană. Tot ce ştim (deocamdată!) este că, imediat după înfiinţare, la rând pentru alocaţie bugetară (fie ea şi numai una de tip locativ) s-a aşezat solicitarea de a-i fi repartizat un spaţiu cu destinaţia: sediu social. Cum era de aşteptat, urmare a încheierii unui Contract de COMODAT (deocamdată ne abţinem de la cârcoteli vizând discriminarea pozitivă de care, iată, se bucură deja firma statului!), sediul social va fi situat în incinta Primăriei, undeva la etajul 1 al clădirii UAT Urziceni. Despre cât de mari fi-vor cheltuielile acestei firme aparţinând statului care de cele mai multe ori s-a fdovedit a fi un prost manager, dar şi cât de curat/murdar fi-va prin municipiul Urziceni, fiţi convinşi că vorm urmări, vom afla şi, desigur, vom scrie!

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *