Prefectul judeţului Ialomiţa zice c-a făcut, că urmează să mai facă…

Distribuie articolul:

Numit de curând în funcţie, Mihai Tănăsescu a luat aminte la ceea ce i-am transmis noi, cârcotaşii de la ziarul Ştirea, şi-anume că ar fi bine dacă ar desfăşura CONFERINŢE DE PRESĂ sau, măcar, dacă ar transmite COMUNICATE către redacţii. Convins fiind că imaginea lui de conducător al „Instituţiei Prefectului” ar avea de suferit dacă locuitorii judeţului nu ar afla, măcar din când în când, ce anume lucrează un număr, de ordinul zecilor, de angajaţi, prefectul Tănăsescu a remis către presă câteva informaţii menite a ne convinge că în Prefectură chiar se munceşte. Deşi Comunicatul de presă este unul cam prea „stufos”, iar noi nu obişnuim să ne plictisim cititorii cu astfel de „raportări măreţe”, de data aceasta facem o excepţie şi alegem să-l publicăm ad-litteram, în primul rând ca să vadă cetăţenii cum anume îşi prezintă activitatea o instituţie a statului, un prefect.

COMUNICAT  DE PRESĂ  

„ 1. O preocupare permanentă pentru sprijinul autorităților implicate în prevenire și combaterea pandemiei Covid-19, și în special pentru:

– deschiderea de noi centre de vaccinare la Amara și Fierbinți-Târg;

– propuneri și soluții pentru deschiderea unui centru de vaccinare tip drive-thru în

parcarea de la Kaufland;

-informarea Ministerului Sănătății cu privire la principalele probleme;

-discuții cu medicii de familie pentru vaccinarea populației și 33 au răspuns pozitiv;

-contactarea conducerilor societăților comerciale pentru vaccinarea la locul de muncă prin centre mobile sau cu deplasarea angajaților la centre de vaccinare fără programare;

– contactat primăriile pentru deplasarea unui centru mobil de vaccinare în mediul rural;

Tot pentru sistemul de sănătate, am acționat împreună cu președintele Consiliului Județean pentru identificarea unui spațiu adecvat serviciului de ambulanță, pe perioada lucrărilor de extindere a spațiilor ce se desfășoară la sediul Spitalului Județean de Urgență.

  1. Continuarea activităților de verificare a modului de administrare a bunurilor unităților administrativ-teritoriale, în speâță, izlazurile comunale și orășenești:

– prin ordinul nr. 150/22.03.2021 s-au constituit două echipe de verificare a modului de administrare a izlazurilor, sub conducerea subprefecților, cu termen de finalizare a controalelor, 30.06.2021.

– din evidențele proprii și ale Direcției pentru Agricultură Ialomița rezultă că și la această data nu s-a inventariat și nu s-a emis ordinul Prefectului pentru trecerea în proprietatea UAT-urilor la 8 localități și nu s-a întocmit amenajamentul pastoral pentru suprafețele de izlaz la 12 localități:

– localități care nu au ordinul prefectului pentru izlaz: Dridu, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gârbovi, Gura Ialomiței, Movila,Valea Ciorii, Vlădeni.

De reținut că această obligație de inventariere și stabilire a proprietății UAT este prevăzută de Legea nr.18/1991 și nu s-a reușit finalizarea acestei acțiuni nici în prezent. Evident că lipsa inventarierii și implicit a dovezii privind proprietatea conduce la imposibilitatea întocmirii amenajamentului pastoral.

– localități care nu au întocmit amenajamentele pastorale: Bărbulești, Bordușani, Dridu, Gârbovi, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Movila, Movilița, Valea Ciorii.

În cazul localităților care nu au întocmit amenajamentele pastorale există posibilitatea de a nu putea concesiona suprafețele de izlaz întrucât legea obligă autoritatea locală să includă în documentația de concesionare a izlazului și amenajamentul pastoral. Toate aceste neajunsuri constatate în activitatea autorităților locale sunt de fapt încălcări ale legii și implicit ale drepturilor crescătorilor de animale, în special pierderea dreptului de a mai accesa fonduri europene de la 01.01.2022. Pentru constatările făcute până în prezent cu privire la administrarea defectuoasă sau ilegală a pajiștilor am sesizat Inspectoratul Județean de Poliție în vederea constatării unor eventuale fapte penale. Cei ce tergiversează fără motiv temeinic întocmirea documentației de emitere a ordinului prefectului și a amenajamentului pastoral, vor fi somați ca într-un termen rezonabil să finalizeze activitățile specifice și în caz de nerespectare a legii se vor dispune măsuri de sancționare contravențională.

  1. Colegiul prefectural a fost convocat în data de 08.04.2021 orele 10.00 prin Ordinul Prefectului nr. 174/2021 și a avut următoarea ordine de zi:

-dificultăți identificate în activitatea serviciilor deconcentrate și propuneri de remediere;

-situația și măsurile dispuse pentru gestionarea deșeurilor ;

-situația Centrului de agreement “Pavilioane” Amara și a centrului “Căsuțe” Amara;

-prezentarea planului de măsuri privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor;

-situația încasării veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2020.

S-au mai discutat și următoarele aspecte:

-posibilitatea punerii la dispoziția autorităților locale, cu titlu gratuit, a puieților pentru realizarea de împăduriri sau perdele de protecție;

-planul privind realizarea de împăduriri în județul Ialomița- Direcția silvică;

-planuri pentru asigurarea ordinii publice și colaborarea dintre IPJ, IJJ și poliția locală;

Măsurile dispuse pentru anul 2021 cu privire la sistemul de irigații din județ.

  1. Cu privire la relația cu autoritățile locale: Am solicitat tuturor autorităților locale să respecte prevederile legale cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân, constatând că majoritatea localităților nu au adoptat hotărâri pentru aprobarea înființării serviciilor publice locale în acest domeniu, cu toate că obligația legală este restantă din 2001. Faptul că mai avem cetățeni și mai ales copii mușcați de câini fără stăpân este un semn de întrebare cu privire la interesul autorităților locale în acest domeniu dar și o încălcare a prevederilor legii. O să revenim să informăm populația și cu măsurile luate, dacă respectarea legii va fi tratată cu același dezinteres cu care s-a dovedit a fi tratată timp de 10 ani. Am mai solicitat autorităților locale, următoarele: Respectarea legii privind depunerea declarațiile de avere și de interese; Reverificarea situației tuturor aleșilor locali și funcționarilor publici cu privire la starea de incompatibilitate sau a conflictului de interese și situația funcționarilor, aleșilor locali, trimiși în judecată sau condamnați definitiv; O informare cu privire la prevederile legale referitor la înregistrarea contractelor de arendare și eliberarea adeverințelor pentru obținerea subvențiilor de către agricultori, astfel încât birocrația excesivă să nu blocheze sectorul privat; Reverificarea planurilor și a regulamentelor locale de urbanism și urmărirea actualizării lor în termenele legale. Respectarea prevederilor legale cu privire la administrarea cimitirelor comunale sau orășenești, bunuri ce fac parte din domeniul public local. Din păcate solicitările făcute, au fost tratate cu un refuz total de către majoritatea autorităților locale și mai ales de către secretarii generali care aveau obligația legală de a comunica datele solicitate cu celeritate. Acest refuz de colaborare scoate în evidență tendința de tergiversare a aplicării legii și implicit de încălcare a atribuțiilor ce revin autorităților locale.
  2. Cu privire la activitatea serviciului juridic și controlul actelor administrative emise/adoptate de autoritățile locale: Au fost verificate 8791 acte, din care 2837 de hotărâri ale consiliilor locale și 5954 dispoziții ale primarilor. S-a sesizat instanța de contencios administrativ pentru 3 cazuri în care s-a solicitat nulitatea actelor administrative; În domeniul restituirii proprietății se asigură reprezentarea în justiție pentru 247 dosare civile din care 22 dosare înregistrate în ultima perioadă.

Neajunsuri constatate:

-întârzieri față de termenele legale la transmiterea actelor administrative pentru exercitatrea controlului de legalitate;

-nerespectarea prevederilor codului administrative cu privire la procedura de adoptarea a actelor administrative;

-folosirea ca temei de drept în preambulul actelor administrativ a unor prevederi legale abrogate;

-nu se mai realizează puneri în posesie pe terenurile din rezerva comisiilor locale și nu se întocmesc dosare pentru despăgubiri acolo unde nu mai există teren;

-slabă sau inexistentă colaborare a autorităților locale în soluționarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor.

În concluzie, principalele probleme constatate de la preluarea funcției de Prefect, constau în: Tendința autorităților locale de a trata cu superficialitate aplicarea prevederilor legale; Superficialitatea autorităților locale cu privire la realizarea unei bune colaborări cu instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate, în interesul colectivităților locale; Pentru a nu acuza doar autoritățile locale cu privire la activitățile proprii, am dispus pentru perioada următoare și un audit intern în vederea constatării propriilor disfuncționalități și luarea unor măsuri concrete de îmbunătățire a activității.

 

 


Distribuie articolul:

2 thoughts on “Prefectul judeţului Ialomiţa zice c-a făcut, că urmează să mai facă…

    1. Dacă aţi vrut să fiţi maliţios, vă spunem că e un COMUNICAT de presă. AŞA a fost transmis! Dacă, în schimb. sunteţi picat în admiraţie, atunci înseamnă că v-am făcut o plăcere, ceea ce ne bucură!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.