Ialomiţa are, încă, destui „apropitari” care primesc rentă viageră!

Distribuie articolul:

*Rentierii agricoli se pot prezenta, în perioada 1 martie – 31 august 2013, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru vizarea carnetelor, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru a putea beneficia de sumele cuvenite pe anul 2013.
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta la APIA –Centrul judeţean Ialomiţa. APIA a preluat, începând cu 1 februarie 2011, conform prevederilor OUG nr. 70/2010 şi ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfăşurată de Oficiul Naţional de Rentă Viageră agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, iar centrele judeţene APIA au preluat activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră agricolă. Aşa că la APIA am întrebat şi noi, câţi rentieri mai sunt în plată, la această dată? Aşa am aflat că, în judeţul Ialomiţa, numărul bătrânilor rentieri agricoli a scăzut considerabil, de la peste 5.000 câţi erau în urmă cu nişte ani, la vreo 3.700, câţi mai sunt în viaţă. Per total, nu este deloc modică suma cheltuită de la bugetul de stat pentru asigurarea rentelor încasate de bătrânii satelor ialomiţene. Căci, cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Potrivit înscrisurilor APIA Ialomiţa, anul trecut rentierii ialomiţeni au încasat aproape 35 de miliarde de lei vechi. Mai precis, 3.490.702 lei RON. O sumă, cum spuneam, deloc modică, nu-i aşa?

Rentieri din tată-n fiu?

Potrivit legislaţiei în vigoare, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. Doar că, tot din legislaţie, aflăm că „în cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, vor depune la centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă’ (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.”.

(G.I.)


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *