Consiliului Judeţean Ialomiţa – şedinţă cu multe Proiecte supuse aprobării consilierilor

Distribuie articolul:

În conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.05.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.04.2024;
 2.  Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 20.05.2024
 3. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2023;

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024;
 1. proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 323 din 21.12.2023 privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare;
 1. proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița ;
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești km 57+000 – km 84+000” – rest de executat;
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000” – rest de executat;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico –economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare teren de fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr.2, județul Ialomița”;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Instalație Fotovoltaică la Sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița”;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea derulării proiectului ”Amenajare instalație Fotovoltaică la sediul DGASPC Ialomița”;
 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție și desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
 1. proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a județului Ialomița;
 1. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 18.500 mp, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 58.

III. Diverse

Ședința este publică.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *