Comunicat de presă cod SMIS 152216, cod SIPOCA 1145

Distribuie articolul:

Comunicat de presă

 

Data: 30/04/2022

 

„Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a instituţiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupţiei” , cod SMIS 152216, cod SIPOCA 1145

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, şi Unitatea Administrativ- Teritorială – Judeţul Ialomiţa, în calitate de lider şi beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 627 în data de 04.02.2022 pentru proiectul Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a instituţiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupţiei”.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/942/2/2 – Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Componenta 1 – CP15/2021 pentru regiunea mai puţin dezvoltată – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, fiind înregistrat sub codul SMIS 152216/cod SIPOCA 1145.

Proiectul se realizează în parteneriat, lider de parteneriat fiind UAT Judeţul Ialomiţa, având ca partener Direcţia Generală Anticorupţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative prin implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, creşterea transparenţei în procesul decizional, precum şi pregătirea personalului din instituţiile publice şi aleşii locali în acest sens.

Valorea totală eligibilă a proiectului este aceeaşi cu valoarea totală a proiectului, respectiv 311.175,79 lei din care:

264.499,41 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (lider – 239.462,51 lei şi partener – 25.036,90 lei)

36.623,68 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (lider – 36.623 lei şi partener – 0 lei)

10.052,70 lei – contribuţie proprie a beneficiarului (lider – 5.634,41 lei şi partener – 4.418,29 lei)

Perioada implementării proiectului este de 13 de luni:

Data de începere a proiectului : 04/02/2022.

Data finalizării proiectului: 04/03/2023.

În urma implementării proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

  • 1 Procedură internă privind managementul riscurilor şi vulnerabilităţilor la de fenomenul corupţie
  • 1 Ghid de bune practici privind combaterea fenomenului de corupţie în administraţia locală, creşterea transparenţei şi prevenirea conflictului de interese
  • 3 Workshopuri pentru combaterea fenomenului de corupţie
  • 2 Campanii de conştientizare şi educaţie în aticorupţie
  • 75 persoane (din cadrul instituţiei, a unităţilor subordonate şi aleşii locali) instruite în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, transparenţei eticii şi integrităţii.

 

Persoană de contact: ILIE ANCA EMILIA, manager de proiect, tel. 0243.230.200, int. 209, fax 0243.230.250, email: cji@cicnet.ro, site: www.cjialomita.ro.

 

 

JUDEȚUL IALOMIȚA

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.