CJ Ialomiţa raportează că aerul din Ialomiţa este conform planului

Distribuie articolul:

Consiliul Judeţean Ialomiţa a raportat la sfârşitul lunii martie date despre „Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie…” precum şi despre stadiul lucrărilor care au ca scop diminuarea cantităţilor de substanţe nocive sănătăţii ialomiţenilor precum: pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,50), benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, arsen, cadmiu, nichel, dioxid de azot şi oxizi de azot.

Planul pentru perioada 2019-2023

În conformitate cu legea 104 din 2011 judeţul Ialomiţa prin hotărârile CJ Ialomiţa trebuie să ia măsuri active pentru protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin această lege.

Conform articolului 2 din legea 104 din 2011 Ialomiţa trebuie să ia măsuri concrete cu privire la definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătății umane şi a mediului ca întreg. O altă obligaţie pe care România şi-a asumat-o ca parte a Tratatului de aderare la U.E. este aceea potrivit căreia toate judeţele din ţară vor face o evaluare a calității aerului înconjurător pe întreg teritoriul lor pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european. O serie de alte prevederi legislative impun Consiliului Judeţean Ialomiţa încă un set de acţiuni precum obţinerea informaţiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului şi a disconfortului cauzat de acesta, precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendințele şi îmbunătățirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi european; garantarea faptului că informațiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la dispoziţia publicului; menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare şi/sau îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Proiecte dezvoltate în acest sens de autoritatea judeţeană

Cele mai ample proiecte ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea menţinerii calităţii aerului în judeţ sunt cele aparţinând domeniului rezidenţial (locuinţe, clădiri publice, spaţii verzi, şantiere), acest domeniu fiind împărţit pe trei subdomenii (M1 – realizare/extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale, M2 – Reabilitarea termică a clădirilor publice şi a locuinţelor, M3 – Extinderea spaţiilor verzi şi crearea de perdele forestiere în lungul căilor de transport). Nici acţiunile din domeniul transporturilor nu sunt exceptate, la nivelul acestora se acţionează anual prin reabilitatea şi/sau modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurilor conexe de pe raza judeţului.

«Cel mai amplu proiect în cadrul măsurii M1 este al municipiului Feteşti: „Extindere reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în cartierele Colonişti, Vlaşca, Feteşti-Oraş şi Buliga” realizată în parteneriat cu comuna Stelnica. Obiectivul este finanţat prin POIM 2014-2020 este în evaluare tehnică şi prevede realizarea a 95.089 m de reţea şi 4.401 branşamente in oraşul Feteşti precum şi 25.474 m de reţea şi 665 branşamente în comuna Stelnica. Au fost constatate progrese semnificative în ceea ce priveşte măsura M2 ,,Reabilitarea termică a clădirilor publice şi locuinţelor”. Astfel, în luna decembrie 2021 au fost semnate contractele de finantare prin POR 2014-2020 axa de finanţare 3 pentru creşterea eficienţei energetice a imobilelor din municipiul Slobozia (Strada Răzoare nr.3, Muzeul Judetean Ialomiţa, Centrul Cultural „Ionel Perlea”, Scoala Specială „Ion Teodorescu” şi Centrul Militar Judeţean), responsabil fiind Consiliul Judelean Ialomita, lucrările urmând a fi finalizate în anul 2023. Alte aspecte importante aferente măsurii M2 sunt lucrările de reabilitare termică şi modernizare a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia (stadiu de realizare 40%), responsabil fiind Consiliul Judeţean Ialomita, precum şi iniţierea lucrărilor de reabilitare termică şi modenizare a incintei Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Se află în stadii avansate lucrările de reabilitare termică energetică a Complexului de Servicii Sociale Slobozia (85%). Au fost finalizate şi recepţionate lucrările de reabilitare termică a clădirilor grădiniţă şi dispensar uman din comuna Giurgeni şi a Scolii Gimnaziale din comuna Bărcănesti, finantate prin PNDL. În cadrul M3 – Extinderea spatiilor verzi si crearea de perdele forestiere în lungul căilor de transport, este in curs de implementare proiectul „Împăduriri şi realizare perdele forestiere de protectie pe DN21, A2 şi DN2”, gestionat de către Directia Silvică, celelalte acţiuni din cadrul măsurii fiind deja finalizate.» se afirmă în documentele întocmite de Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Victor Ghinea


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *