Cetăţeanul atrage atenţia că unii trag foloasele şi nimeni nu trage şi ponoasele…

Distribuie articolul:

 

Vă adresez rugămintea de a analiza îndeaproape proiectul de HCL Slobozia „privind aprobarea cuantumului maxim şi condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului” aflat în dezbatere publică pe pagina web a Primăriei Municipiului Slobozia: http://www.sloboziail.ro/eveniment/2013/L52/HCL%2032131.pdf
Proiectul nu reprezintă decât un alt mod „legal” prin care administraţia publică locală orientează fără ruşine, banii plătitorilor de taxe şi impozite, către categoria „defavorizată” a asistaţilor sociali. ( categorie ce întotdeauna va vota cu cei care „le dă” ). Vă rog să analizaţi oportunitatea acestei Hotărâri, precum şi forma, respectiv conţinutul său.
Vă reamintesc că în prezent familiile aflate în dificultate sunt sprijinite de către legiuitor / administraţia locală Slobozia prin:
1. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Legea are ca principal scop, EXACT acelaşi lucru ca şi HCL Slobozia şi anume, prevenirea abandonului şcolar. Spre deosebire de proiectul HCL, Legea nr. 277/2010 prevede:
– plafonul maxim de venituri până la care o familie poate beneficia de drept
– obligaţiile beneficiarilor ulterior aprobării dreptului
– lista bunurilor ce exclud dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei ( aparatură electronică, autoturism, scuter, animale, teren intravilan etc )
– perioada de acordare şi condiţiile exacte de încetare a dreptului ( familia depăşeşte plafonul legal, familia îşi schimbă domiciliul, părăseşte ţara, nu îşi declară veniturile, achiziţionează un bun din lista de bunuri ce exclud dreptul, copii abandonează şcoala sau acumulează între 1 – 20 absenţe nemotivate / semestru etc. )
2. Legea nr. 126/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, actualizată.
3. LEGEA nr. 269/2004, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
4. Hotărâre de Guvern nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare
5. HOTARARE   Nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi.
6. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
7. Legea nr. 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii
8. Legea nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
9. OUG nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
10. Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
În prezent în Mun. Slobozia am înţeles că exista peste 500 familii beneficiare de Venit minim garantat, respectiv alocaţie pentru susţinerea familiei. Cum va decide ordonatorul de credite care 100 din aceste familii vor accesa sumele respective de bani şi ce obligaţii vor avea in schimbul acestui „drept”? Sper că nu va prima interesul electoral…
La nivelul Mun. Slobozia, legat de ceea ce înseamnă „prevenirea abandonului şcolar” există:
SPAS Slobozia
AJPIS Ialomita
DGASPC Ialomita
Centrul de Zi slobozia
Cantina Sociala Slobozia
Cantina Sociala Bora
Centrul multifuncţional ( After school ) Bora
Toate aceste instituţii au atribuţii în identificarea, evaluarea şi sprijinirea familiilor aflate în dificultate. Nu rezolvăm orice problemă a comunităţii aruncând cu bani publici, fără a cere nimic în schimb şi mai ales fără a avea un set clar şi concis de condiţii ce trebuie îndeplinite de către beneficiari pentru a accesa „dreptul”.
Familii „defavorizate” cu copii aflaţi în situaţie de risc vor pretinde a fi toate familiile ce nu realizează venituri impozabile şi care vor afla ca ( „Primăria dă tichete valorice gratuite, dacă n-ai venituri!!” ) Nu cred că în prezent administraţia locală are capacitatea organizatorică de a gestiona o asemenea situaţie.
Având în vedere ca legiuitorul a încercat până în prezent să sprijine familiile aflate în dificultate doar în măsura în care acestea respectă un set de reguli şi obligaţii şi DOAR după ce toate celelalte forme de sprijin existente deja au eşuat, consider că o Hotărâre CL, ce prevede ca sume de bani din bugetul local să fie distribuite sub pretextul „unei fapte bune” după bunul plac al ordonatorului de credite, este atât ilegală cât şi imorală.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *