Cei cu datorii la stat au a se teme, oare?!

Distribuie articolul:

 * Plenul Senatului a adoptat luni, 11 martie a anului de graţie 2013, proiectul de admitere a OUG nr. 64/2012 privind reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului.

Potrivit AGERPRES, în favoarea proiectului de lege s-au exprimat 99 de senatori, iar împotrivă au votat 39 de senatori. Potrivit raportului întocmit de senatorii din Comisia pentru buget-finanţe, proiectul de lege îşi propune recuperarea creanţelor datorate şi neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, precum şi administrarea prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a redevenţelor datorate în urma încheierii acestor contracte, în vederea asigurării veniturilor publice ale statului printr-o „colectare eficientă şi eficace a creanţelor” şi pentru creşterea conformării voluntare la plata unor astfel de sume datorate bugetului de stat. Senatul a dezbătut proiectul de lege în calitate de primă Cameră sesizată. Că un document legislativ va apărea în Monitorul Oficial pot să cred. Nu cred însă că „Organele” cu atribuţiuni de control vor şi face tot ceea ce depinde de hoardele de comisari, poliţişti, procurori şi judecători, în ceea ce priveşte urmărirea, controlul, sechestrul asigurător şi, nu în ultimul rând, recuperarea cât mai grabnică a prejudiciului adus bugetului de stat. Şi nu cred, tocmai fiindcă, de 23 de ani, văd cum nu puţini sunt „băieţii deştepţi” care fac afaceri, nu plătesc impozite şi taxe şi de-aia nu mai pot că li se pună sechestru pe bunuri, câtă vreme, de multe ori, acele bunuri sunt revoltător de greu vandabile astfel încât statul să-şi recupereze în timp util din pagubă. 

(I.G.)            


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *