APDRP – iarăşi! – se reorganizează…

Distribuie articolul:

* Agenţia va avea în structură opt centre regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, care au arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare rurală potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu excepţia Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov, care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va fi reorganizată şi se va transforma în Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor europene şi implementarea viitorului program de dezvoltare rurală, prin care României i-au fost alocate fonduri de peste 8,1 miliarde euro, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.Se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea întăririi şi pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare şi pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”, se precizează în document.
Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, iar veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Noua agenţie va prelua patrimoniul APDRP, potrivit situaţiei financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. „Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru Programul SAPARD, precum şi atribuţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene”, se arată în proiect.
Conducerea Agenţiei va fi asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, pe bază de examen sau concurs, acesta fiind ajutat de trei directori generali adjuncţi, numiţi prin decizia acestuia, tot pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii.
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia preia, în condiţiile legii, întreg personalul fostei Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu excepţia personalului Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi care va fi preluat în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu păstrarea structurii organizatorice, a numărului de posturi aferente, cu menţinerea funcţiilor specifice de natură contractuală, precum şi cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *