ANAF, cu-ale ei discutabile modificări fiscale

Distribuie articolul:

A fost aprobată Procedura privind organizarea
Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelului și conţinutului unor formulare

Începând cu data de 1 aprilie 2019, sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către ONG-uri sau unităţi de cult, vor putea fi scăzute de acestea din impozitele datorate, în anumite limite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
În mod similar, persoanele fizice vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii sau  cedarea folosinţei bunurilor, către ONG-uri sau unităţi de cult, începând cu aceeaşi dată şi ci condiţia ca beneficiarii sumelor să fie înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Înscrierea în registru se solicită de către entitate, prin depunerea Formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală. Registrul se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF (www.anaf.ro)

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *