ALDE prezintă un set de MĂSURI de contracarare

Distribuie articolul:

Având în vedere situația generată de răspândirea coronavirusului, ALDE a propus astăzi Guvernului adoptarea unui set de măsuri pentru contracararea efectelor economice. Complementar, este nevoie și de adoptarea unor măsuri de prevenție.

Astfel, măsurile cerute pentru limitarea efectelor economice sunt :

 1. Guvernul, împreună cu Camerele de comerț, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii și celelalte asociații patronale reprezentative să alcătuiască un registru cu domeniile și, implicit, firmele a căror activitate este afectată de răspândirea coronavirusului, astfel încât acestea să poată fi sprijinite printr-un plan urgent de măsuri;
 2. Ministerul Finanțelor Publice să prezinte în cel mai scurt timp un program de măsuri privind evitarea blocajelor financiare ce ar putea fi generate de efectele economice ale răspândirii coronavirusului. În cazuri deosebite se poate negocia cu firmele care au dovedit o conduită fiscală corectă și se angajează să își mențină numărul de salariați posibilitatea reeșalonării unor obligații de natură fiscală. În același timp, Guvernul și autoritățile centrale și locale vor onora la timp obligațiile financiare către mediul privat (constructori, transportatori, furnizori etc.) și returnarea TVA, potrivit legii;
 3. Modificarea de urgență a legislației muncii pentru a permite angajaților desfășurarea activității în afara locului de muncă ( de tipul tele-muncă, work from home, reducerea zilei de lucru)

4.Guvernul să identifice resursele necesare creării unui fond de salvgardare care să fie destinat acoperirii unor cheltuieli curente (îndeosebi cu salariile pentru persoanele aflate în carantină sau obligate la autoizolare) ale firmelor afectate.

De asemenea fondul de salvgardare să fie folosit pentru ca angajații care provin din întreprinderi ce și-au încetat provizoriu activitatea să primească 75% din salariu.

 1. Se va stabili urgent nomenclatorul ocupațiilor care pot fi practicate prin munca la domiciliu, recomandându-se firmelor, instituțiilor și autorităților să procedeze în consecință;
 2. Guvernul să evalueze impactul financiar al majorării, pe o perioadă limitată, a voucherelor pentru turism, precum și acordarea unor facilități de natură fiscală domeniilor afectate;
 3. Ca să nu asistăm la o escaladare a crizei economice cu impact în zona alimentară, Guvernul trebuie să prezinte, de urgență, un program de limitare a efectelor secetei;
 4. Având în vedere situația probabilă a reducerii importurilor, trebuie sporit gradul de acoperire din intern a cererii de produse alimentare, ceea ce obligă Guvernul la stimularea producției naționale de prelucrare a materiilor prime, utilizând proiecte de tip start-up sau programe derulate prin intermediul Casei de Economii și Consemnațiuni;
 5. Guvernul va prezenta măsuri care să susțină, prin colaborarea cu instituțiile de garantare și contragarantare, accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii din domeniile afectate, pentru asigurarea de lichiditate și capital de lucru.
 6. Guvernul trebuie să reia programul de investiții pentru marea infrastructură, pentru a implica, în acest fel, un număr cât mai mare de firme din domeniul construcțiilor și transporturilor.

De asemenea, ar trebui avute în vedere, printre altele, și alte măsuri necesare care vizează măsuri de prevenție și împiedicare a răspândirii virusului :

 1. Inchiderea localităților, interdicții de circulație după descoperirea focarelor, pentru a reduce diminuarea riscului de transmitere a coronavirusului.

În acest caz se impune și crearea unor mecanisme și măsuri pentru menținerea unei legături strânse cu situația din zonele respective, inclusiv referitoare la asigurarea mijloacelor de trai a comunităților respective.

 1. Inchiderea parțială sau totală a mall-urilor (săli de cinema, locuri de joacă, agrement).
 2. În cazul unităților spitalicești se impune suplimentarea locurilor existente in prezent prin achiziționarea, cât mai urgentă, a aparaturii necesare pentru respirație asistată (intubare și ventilație mecanică), precum și stabilirea și pregătirea, din timp, a spațiilor din cadrul spitalelor care pot să fie transformate în zone de terapie intensivă.

Având în vedere condițiile economice concrete ale României, îndeosebi provocările ce decurg din restabilirea echilibrelor macroeconomice, ALDE cere Guvernului aplicarea rapidă a acestor măsuri, căci nu ne putem permite o încetinire a ritmului creșterii economice


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *