Opoziţia nu se opune, ci se supune…

Cel puţin în Ialomiţa aşa se vede! Şi nu de azi, de ieri, de-alaltăieri, ci dintotdeauna!…

Opoziţia e moartă. Trăiască Puterea!

Încă o vară toridă s-a aşternut peste meleagurile noastre. O vară în care practic. nimic nu…