Primăria municipiului Urziceni – „permutări şi aranjamente” cu banii din buget

Distribuie articolul:

  • Specialiştii Camerei de Conturi Ialomiţa au întocmit şi semnat un Raport de audit financiar, iar noi de-acolo extragem dovezi în susţinerea acestui titlu posibil deranjant pentru „specialiştii” din primărie şi obedienţii de prin subunităţi…

Din acesastă „perlă a coroanei” purtată vremelnic de către capul UAT a municipiului Urziceni am reţinut pentru cititorii-alegători că, acolo, în documentele financiar-contabil-administrative s-au petrecut fapte pe care, într-o oarecare măsură, încercăm a vi le înfăţişa spre analiză şi atitudine.

Pentru şpagă, mită sau ciubuc?

Şi-ncepem cu NEEFECTUAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE ŞI A BAZEI DE IMPOZITARE, ÎNTOCMIREA NECORESPUNZĂTOARE A MATRICOLEI pentru evidenţa cetralizată a IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ŞI PE TERENURI, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale, ceea ce a avut un impact negativ asupra activităţii de administrare a creanţelor bugetului local. Cum s-a putut întâmpla neglijarea colectării datoriilor pe care persoane fizice şi juridice le înregistrează la bugetul administrat de Primăria Urziceni, ni se spune în chiar Raportul de audit: „ …prin neînscrierea tuturor elementelor de identificare ale fiecărui contribuabil (…) prin atribuirea de două sau mai multe numere de rol aceluiaşi contribuabil sau prin desciderea unor roluri nominale pe CNP-ul unor persoane decedate (…) nerealizarea unei corespondenţe a datelor de evidenţă fiscală, cu cele din registrul agricol şi evidenţele cadastrale (…) necalcularea impozitelor în cazul persoanelor fizice şi juridice care au construit clădiri în baza autorizaţiilor eliberate în perioada 2013 – 2015 şi nu au depus declaraţii fiscale (… ) personalul din compartimentul de specialitate cu atribuţiuni în domeniul Urbanismului nu a întocmit Procede-verbale de recepţie la data expirării termenului prevăzut în autorizaţiile de construcţie în care să se consemneze stadiul lucrărilor şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care să se plătească impozitul (…) neefectuarea recalculării taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de contruire la data expirării primar-sava(…) şi, nu în ultimul rând, repetatele „ scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale” pentru succesorii unor persoane fizice care au decedat..

Cum ar putea cineva care vede şi dincolo de aparenţe, să creadă că astfel de fapte vădit ÎN FAVOAREA CETĂŢENILOR ŞI A PATRONILOR ar putea să se petreacă doar dintr-o (ne)vinovată neglijeanţă, nu dintr-o rutină „după tipic” pe care, din păcate, prea puţini sunt dispuşi a o pedepsi aşa cum se cuvine; adică prin tragerea la răspundere a făptuitorilor de facto, adică a celor din eşalonul doi, de-acolo din Birouri, Departamente, Compartimente, Direcţii aflate în subordinea Urziceni SAVAprimarilor care, la o adică, ar putea răspunde, dar, din păcate, nici ei nu prea răspund, aşa-numitele „Organe” de control dovedindu-se a fi neputincioase a penetra structura de monolit a UAT…!

Ca la Loto, doar că 3 din 16

Este cunoscut faptul că, de ani de zile, infrastructura rutieră este „mana cerească” de care  se folosesc, în tandem, edilii şi patronii, în lupta lor cu repatabila povară a modernizării aceloraşi străzi…! Aproape că nu este primărie care să nu fie suspectă de a fi căzut în păcatul supraevaluărilor şi, mai ales, al „ciupelii” din cantitatea de asfalt, cantitatea sau numărul de borduri depus(e) pe străzile care, nu de puţine ori, ajung să aibă dimensiuni  diferite, în scripte fiind alte măsuri decât acolo, la faţa locului, pe teren! Primăria Urziceni nu iese nici ea din rândul edililor care siluieşte realitatea raportărilor. O dovedeşte însuşi Raportul de audit al Curţii de Conturi – Camera Ialomiţa. Căci, în concluziile auditorilor scrie negru pe alb că la articolul de deviz montare borduri mari noi au fost incluse cantităţi mai mari decât cele executate, ceea ce a condus la producerea de prejudicii în buget. Situaţiile de lucrări ( proiectare şi execuţie) au fost întocmite de SC DELTA ACM 93 SRL Bucureşti, în baza contractului subsecvent de lucrări nr. 19371/2014, în valoare de 8.652.450 lei, încheiat pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  Sistem rutier pe 16 străzi. Contractul a fost executat la termenul stabilit, finalizarea lucrărilor fiind certificată de întocmirea Procesului-verbal nr. 23067 din 14 decembrie 2015.  Pentru verificarea realităţii lucrărilor executate, din cele 16 străzi care au făcut obiectul contractului, doar pe 3 străzi (1 Mai; Regiei şi Şoseaua Buzăului) auditorii publici externi s-au deplasat în teren împreună cu reprezentanţii primăriei şi ai contract primariaconstructorului, constatând că „pe o lungime de 33 ml (metri liniari) nu au fost montate borduri mari noi, aşa cum au fost menţionate în situaţiile de plată montate.

Credeţi că mai este cazul să vă spunem noi că orice om de bună credinţă, plătitor de impozite şi taxe din care se susţin cheltuielile cu asemenea lucrări, se poate întreba dacă nu cumva tot aşa s-a întâmplat şi pe celelalte 13 străzi, în cazul de faţă, şi cine ştie pe câte alte străzi ce-au tot făcut obiectul altor contracte de lucrări? Credeţi că mai este cazul să spunem că, în fapt, în primării şi în multe alte instituţii ale statului e foarte greu de pătruns toate „meandrele concretului”, oricât ar fi de ageră privirea (fie ea una de ansamblu sau „pe căprării”) specialiştilor angajaţi la Camera de Conturi Ialomiţa? Este posibil să nu fi aflat chiar toţi despre toate „permutările şi aranjamentele” care se petrec în documentele financiar-contabile! Dar, nădăjduim că în fiecare echipă de control se va găsi unul care să fie „veteran” pe „frontul” luptelor purtate  cu fărădelegile atât de samavolnic săvârşite de către primarii şi directorii de ieri şi de azi, şi de când e prost înţeleasă democraţia aici, în Ialomiţa, România!


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *